ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ กำหนดการเปิดเรียน 1/2565 และการรับเงินอุดหนุนของนักศึกษา ปวช. (อ่าน 665) 20 พ.ค. 65
ประกาศผลการเรียน นศ. ทุกระดับชั้นปี เทอม 1/2564 (อ่าน 716) 22 พ.ย. 64
ประกาศจากทางวิทยาลัย เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 959) 29 ต.ค. 64
ประกาศ การเลื่อนสอบและการเรียนออนไลน์ของทางวิทยาลัย (อ่าน 1053) 18 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการเปิดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา (อ่าน 1057) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อ นศ. ปวช.1-ปวช.3 (ที่จะต้องมารับเงินอุดหนุน) และรายชื่อ นศ. ปวสทุกรอบ (อ่าน 927) 18 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการรับเงินอุดหนุน ทางรัฐบาล พร้อมทั้งรับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน (อ่าน 603) 18 มิ.ย. 63
เปิดรับสมัครแล้วนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ติดต่ออาจารย์ที่ผ่านช่องทาง.. (อ่าน 619) 28 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 517) 28 มี.ค. 63
CHAMNONG FRESHY IDOL 2019 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 528) 28 มี.ค. 63
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 499) 09 มี.ค. 63
กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 731) 09 มี.ค. 63
กิจกรรมประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 544) 09 มี.ค. 63
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 527) 09 มี.ค. 63